Cykelsti

Så er der nyt om den sidste del af cykelstien, på nedenstående link:

https://ringsted.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-26-03-2019

Den bliver nu ført uden om Mulstrup, dette skal dog lige besluttes i byrådet, men det må anses for en formalitet.

Generalforsamling

SÅ ! er det tid til generalforsamling

Generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordrup-Farendløse Lokalråd

 10. April 2019 kl. 18.30 på

 ”Rønnevang”, Nordrupvej 107, st., 4100 Ringsted

 

Dagsorden ifølge lovene.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant samt revisor.
 1. Valg til bestyrelsen:

Charlotte Nielsen – modtager genvalg.

Allan Marott – modtager genvalg

 1. Valg af suppleant:

Mette Christensen – modtager genvalg

 1. Valg af revisor:

Laila Jørgensen – modtager genvalg

 1. Eventuelt

 

 • Efter generalforsamlingen vil borgmesteren komme med et indlæg om:
 • ”hvordan får vi folk til at flytte på landet, og hvad gør kommunen”, herunder status for cykelsstien.

 

Formand: Allan Marott, Præstbrovej 14, Farendløse, 4100 Ringsted , 40 30 58 21, marott@nielsen.mail.dk

Galtehus ??

På Haslevvej findes et stoppested (ved Hættevej), som hedder GALTEHUS. Nedenunder finder du forklaringen på navnet

 

Navnet kommer af Galt, der er en kastreret orne. Men det ved du nok i forvejen. På lokaliteten findes stednavnet Galtemarken, der bl.a. omtales i Hjalmar Thorsteinsons bog ”Træk af Ringsteds historie gennem tusind år”, side 58. Han omtaler dog ikke ”Galtehus”.

 

Stednavnet findes på matrikelkort over Tolstrup ejerlaug matr. Nr. 10a fra 1806. (Galtekrog Agre)

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o1k_oekort&id=71&elav=2001263

 

Stednavnet omtales også her:

https://www.danishfamilysearch.dk/sogn1505/stednavne80011

Det er nærliggende og antage, at stednavnet refererer til en fabrikation af svine-produkter, der indbefatter tarmrensning (der lugter, og dermed vel skulle placeres uden for byen) og pølsefremstilling. Men det har jeg ikke fundet en henvisning til.

 

Du kan selv se mere på ois.dk og weblager.dk

Det er som sagt Tolstrup ejerlaug matr.nr. 10a, Haslevvej 120 i dag.

På “Danmark set fra luften”, er der et luftfoto fra 1949 af husmandsstedet.

 

Bump på Nordrupvej !

Kommunen har har nu “lagt” nogle gummistrimler foran et par bump på Nordrupvej, i det håb at det giver mindre bump. De er meget interesserede i at høre folks mening om dette, så skriv endelig til dem på:   vejogejendom@ringsted.dk og sig jeres mening.

Lokalrådet er i konstant dialog med teknisk forvaltning, og har gentagne gange fortalt dem om vores utilfredshed med disse bump ! 

Om Nordrupvej OG cykelstien er der det at sige, at forslaget om at Nordrupvej skal fortsætte lige ud og ende syd for Mulstrup, i øjeblikket er i høring hos de berørte parter. Høring slutter 8. Februar og derefter kan det komme i byrådet. Det skal bemærkes, at Lokalrådet støtter en løsning hvor vej og cykelsti munder ud syd for Mulstrup.