Månedsarkiv: november 2018

Juletræstænding

Så er der det første arrangement fælles for foreningerne i Nordrup-Farendløse området.

Julehygge for alle….

ONSDAG D. 12. DECEMBER FRA 17.00-19.00

Kom og tænd det lokale juletræ på P-pladsen ved Nordbakkeskolen!

Bagefter går vi i hallen og julehygger med leg, snak og æbleskiver….

Program:

17.00: Vi mødes på P-pladsen ved skolen

17.10: Juletræet tændes og vi synger en julesang

17.20: Hallen åbner for leg og snak (idrætsforeninges juleafslutning)

18.30: Uddeling af årets kammeratskabspokal i NFI

19.00: Rigtig glædelig jul….

Vær en del af det lokale – tag naboen/genboen/overboen under armen, og få et

par hyggelige timer sammen…

Det vil være muligt at købe æbleskiver, mad og drikke i cafeteriet.

Salg af juledekorationer/juleblomster ved Loppeblomsten…

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem idrætsforeningen og hele

lokalområdet.

VI DYRKER FÆLLESSKABET

Penge fra “Helhedsplanpuljen”

PM Ringsted Kommune og frivillige har succes med aktive landsbysamfund

Ringsted Kommune og frivillige ildsjæle har succes med aktive landsbysamfund

Med Helhedsplanspuljen på fire mio. kr. over fire år har Ringsted Kommune og Landsbyforum Ringsted skabt et stort frivilligt engagement i kommunens 10 landdistrikter. De frivillige ildsjæle i de 10 landdistrikter har haft stor frihed til at bruge pengene på de projekter, som gavner deres lokalområder mest muligt.

33 projekter til udvikling af lokalsamfundene. Tættere samarbejde mellem kommune og frivillige ildsjæle. Bedre sammenhængskraft i landdistrikterne. Det er tre af de mest markante resultater, der er kommet ud af et tæt samarbejde mellem Ringsted Kommune og de 10 lokalråd organiseret i Landsbyforum Ringsted.

Ringsted Kommune har længe været i dialog med de frivillige i de 10 lokalråd for at finde den bedste samarbejdsmodel til at udvikle landdistrikterne. Blandt andet har Byrådet indført Helheldsplanspuljen, der har givet Landsbyforum Ringsted fire mio. kr. over fire år til projekter til udvikling i lokalområderne. Og det har været en succes, fortæller borgmester Henrik Hvidesten.

”Med Helhedsplanspuljen har vi skabt et rigtig godt samarbejde mellem os som kommune og de mange frivillige ildsjæle. Indtil nu har vi ikke kun fået 33 projekter, der har forbedret hverdagslivet i landdistrikterne. Vi har samtidig skabt et stærkt fundament for endnu mere borgerinddragelse, liv og udvikling i lokalområderne i fremtiden,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Uddannet frivillige til mere selv-bestemmelse
Mange af de projekter, som har fået støtte, handler om fællesskaber, natur og motion. For eksempel har Gyrstinge etableret et nyt udendørs aktivitets- og samlingssted, Kværkeby har lavet et fælles udendørs mødested, og i Nordrup har de lavet et nyt skovareal.

Udover de 33 konkrete projekter i lokalområderne peger Landsbyforum Ringsted på uddannelsen af frivillige som en vigtig effekt af de fire første år med Helhedsplanspuljen. Gennem de fire år har de frivillige ildsjæle fået en bedre forståelse for, hvordan de i samspil med blandt andet kommune og lokale foreninger kan gøre idé til virkelighed, mener formand for Landsbyforum Ringsted, Dorte Lau Baggesen.

”I de fire år er der sket en uddannelse af og et kompetenceløft hos ildsjælene. Det gør, at vores projekter bliver bedre og mere kvalificerede. Samtidig er samarbejdet på tværs af organisationer blevet styrket. Det er blevet mere almindeligt, at man nu samarbejder på tværs af for eksempel idrætsforening, friskole, menighedsråd og lokalråd,” siger Dorte Lau Baggesen.

Lokale løsninger i tæt samarbejde med borgerne
DGI Lokaludvikling har været sekretariat for samarbejdet i Helhedsplanspuljen. Og de har også lavet en evaluering af samarbejdet indtil nu. Byrådet i Ringsted Kommune har besluttet, at puljen på 1 mio. kr. om året fortsætter indtil videre.

Kommunerne er ifølge DGI Lokaludvikling i stigende grad blevet opmærksomme på, at løsninger kan udvikles i et tættere samarbejde med borgerne.

”Erfaringerne fra Ringsted Kommune og Landsbyforum Ringsted viser meget tydeligt, at det kan betale sig for kommunerne. Borgerne i Ringsted Kommune har hentet dobbelt så mange midler hjem udefra til projekterne, som kommunen bidrager med.  Erfaringerne viser også, at det skaber lokalt engagement, samarbejde på tværs og ejerskab til lokalsamfundet, når borgerne og foreningerne selv er med til at sætte dagsorden”, siger Carsten Blomberg, afdelingsleder for DGI Lokaludvikling.

Fakta om Helhedsplanspuljen
Ringsted Kommune har i årene 2014-2017 haft en Helhedsplanspulje på samlet fire mio. kr. Som en del af puljen har alle 10 lokalråd udarbejdet en helhedsplan for den langsigtede og strategiske udvikling af lokalområdet. Helhedsplanerne er i alle 10 lokalråd blevet revideret i år.

  • De 10 lokalråd organiseret under Landsbyforum Ringsted har kunnet søge Helhedsplanspuljen til projekter i de enkelte landdistrikter.
  • Lokalrådene har haft stor frihed og selvbestemmelse til at vælge, hvilke projekter der skulle have støtte – så længe projekterne var en del af lokalområdets helhedsplan.
  • I de fire år har der været i alt 44 projektansøgninger. 33 projekter har fået støtte. Otte har fået afslag og tre er trukket tilbage.
  • 17 projekter er afsluttet og evalueret. 16 kører stadig.
  • Udover støtten fra Helhedsplanspuljen har de frivillige hentet næsten otte mio. kr. i ekstern støtte fra fonde, erhvervsdrivende og lignende.
  • Borgerne i lokalområderne har brugt mindst 6.431 timer på at realisere de projekter, der har opnået støtte.

Læs mere i evalueringen af Helhedsplanspuljen. Find den på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk/borger/natur-miljoe-trafik/liv-i-landdistrikterne.