Månedsarkiv: februar 2018

Generalforsamling

 er det snart tid til generalforsamling i Lokalrådet. Dette sker den 15. Marts kl. 19.00 på “Rønnevang”, Nordrupvej 107, st., 4100 Ringsted.

Har DU noget på hjertet ? så duk op denne dag og giv din mening til kende, eller spørg om hvad der sker i området !!

Lokalrådet skal også denne dag finde ET bestyrelsesmedlem og EN suppleant, så hvis DU, eller en du kender, kunne tænke sig at være med til at præge vores område, evt. give os “gamle” gode ideer, så mød endelig op. 

Man er dog også hjertelig velkommen uden at stille op til noget.

 

Generalforsamling

 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordrup-Farendløse Lokalråd

 15. Marts 2018 kl. 19.00 på

 ”Rønnevang”, Nordrupvej 107, st., 4100 Ringsted

 

Dagsorden ifølge lovene.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag.  Vedtægtsændringer
  6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant samt revisor.
  7. Valg til bestyrelsen:

a. Ole Pedersen – modtager ikke genvalg.

Ann Brodersen – modtager genvalg

Mette Christensen – modtager genvalg

b. Valg af suppleanter:

Bente Nielsen – modtager genvalg

Nyvalg af suppleant

c. Valg af revisor:

7. Eventuelt

 

 

 

 

PIXI-pjece fra kommunen

Kender du dine, og dine familiemedlemmers, muligheder og rettigheder i Ringsted kommune ? hvis du er i tvivl kan du læse om dette i en nyudgivet PIXI-pjece som kommunen har lavet til hurtig hjælp.

Pjecen hedder: “Tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp”

Den kan bestilles ved henvendelse til Ringsted Kommune på mail:

myndighedsenheden@ringsted.dk

På Ringsted kommunes hjemmeside kan du også læse om de kvalitetsstandarder som er gældende inden for den kommunale pleje, og det kan du gøre på:

https://ringsted.dk/kvalitetsstandarder