Månedsarkiv: februar 2016

Generalforsamling

 

Generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordrup-Farendløse Lokalråd

 

d. 10. Marts 2016 kl. 19.00 på

 

”Rønnevang”, Nordrupvej 107, st., 4100 Ringsted

 

Dagsorden ifølge lovene.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det      reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne      forslag
  6. Valg af bestyrelse,      bestyrelsessuppleant samt revisor.
  1.  Valg til bestyrelsen:

Benny Hansen – modtager genvalg

Ole Pedersen – modtager genvalg

Ann Brodersen – modtager genvalg

  1. Valg af suppleant:

Bente Nielsen – modtager genvalg

  1. Valg ag revisor:

John Bollhorn – modtager genvalg

  1. Eventuelt

  

Skal vi udvikle Nordrup-Farendløse området sammen ?

I forbindelse med årets generalforsamling vil Lokalrådet gerne, over en kop kaffe og kage, drøfte de planer som der ligger for området, og hvad der i øjeblikket er gang i.

 For at gøre det så godt som muligt, er det vigtigt, for såvel os, som for alle øvrige borgere, at så mange ideer og meninger kommer på bordet.

 Derfor: hvis du har en mening, eller noget DU brænder for, og evt. vil være med til at føre ud i livet, så mød op og deltag.

 Siden sidste år er der jo sket det glædelige, at driftige folk har formået at samle husstande nok til udlægning af fibernet i et stort område af Nordrup-Farendløse, kirken er langt fremme med skovplanerne og Lokalrådet har planer for ”Marievang” og trampestier.

 Så hvis du synes det kunne være spændende, så mød op og deltag !