Månedsarkiv: januar 2016

ØIF Fitness åbner den 31. januar 2016

Kom til åbningen mellem kl. 10-14, hvor du kan mødes med vores instruktører, se vores nye center og tilmelde dig. Du kan allerede forud tilmelde dig nu – læs mere under Fitness på ØIF´s hjemmeside: http://www.oerslevif.dk/

 

Fibernyt

Info fra Fibia:

Alt gravearbejde har været indstillet siden 11. januar og alle eksisterende tidsplaner skydes med den periode gravestoppet løber. Gravestoppet skyldes frost i jorden og når frosten er af jorden, vil der være en periode, hvor der ikke kan graves pga. for meget vand. Det giver derfor ikke nogen mening, at udarbejde tidsplaner for de områder, hvor det endnu ikke er sket, herunder Farendløse/Nordrup.

I mellemtiden er der regnet på fiberetablering i de områder uden for den oprindelige afgrænsning omkring Farendløse, Nordrup, Mulstrup og Tvindelstrup, hvor der er modtaget en del tilmeldinger og det har haft det resultat, at der tilbydes fibernet til i alt 27 husstande i et område nord for Mulstrup med 10 husstande på Haslevvej og 17 husstande på Hættevej. Udover det nævnte område, hvor der nu tilbydes fibernet, er der lavet beregninger på 3 andre områder, der desværre har til resultat, at der ikke tilbydes fibernet: ·         Farendløsevej og Farendløse Enghave syd for Farendløse ·         Ottestrupvej mellem Farendløse og Ørslev ·         Indelukket mellem Nordrupvej og Hættevej

I bliver informeret, når der er en tidsplan for området.

Trampestier

Lokalrådet kunne også tænke sig at etablere ”trampestier i området ! Der findes en overordnet, og enkel, plan, men har du ideer eller forslag, så henvend dig til bestyrelsen.

Marielund

Bestyrelsen i Lokalrådet, har, sammen med skolen, holdt møde med kommunen om fremtidig brug af ”Marielund”, som er det jordstykke, med vandhullet, som ligger mellem skolen og parcelhusene.

Mødet var meget positivt, og der er store muligheder, men små penge !

 Bestyrelsen er dog indstillet på at der, som nævnt i ”Helhedsplanen”, skal ske noget på området. Alle ideer vil blive vendt, og taget hensyn til, så har DU derfor gode ideer, eller vil du være med til udførelsen, så henvend dig til bestyrelsen, hvis tlf.nr. og e-mailadresser du kan se på hjemmesiden.