Internetadresse

Det blev på generalforsamlingen konstateret det kunne være svært at finde Nordrup-Farendløses hjemmeside, hvis man søgte på Nordrup eller Farendløse !! HUSK: det er altid en god ide at sætte www. foran, da de browsere man bruger arbejder på forskellig måde.

Man kan også bruge: nordfarend.infoland.dk

 

Nyt fra generalforsamlingen

Efter veloverstået generalforsamling består Nordrup-Farendløse Lokalråd af følgende medlemmer:

Allan Marott, Formand

Charlotte Nielsen, Næstformand

Ann Brodersen, Kasserer

Linette Andersen, Sekretær

Anders Weber, Best. medl.

Mette Christensen, Suppl.

Bente Nielsen, Suppl.

Laila Jensen blev valgt til revisor

Besluttet på konstituerende, møde 10. April

Gymnastikopvisning

Nordrup Farendløse IF afholder gymnastikopvisning kl. 10 i Nordrup hallen. Kom og se hvad gymnasterne har lært. Dørene åbnes kl. 9.30. Der er gratis adgang for medlemmer i gymnastikken. For børn over 12 år og voksne er der en betaling på 25,- ved indgangen(kontant eller MobilPay). Der vil være salg af kaffe/the og kage i hallen og i pausen vil der blive solgt lotterisedler. Hvis man vinder på en lodseddel, bliver præmien udleveret efter endt op visning. Der er også åbent i vores cafeteria, som sælger slik, drikkelse og mad.

Vel mødt

Generalforsamling

 er det snart tid til generalforsamling i Lokalrådet. Dette sker den 15. Marts kl. 19.00 på “Rønnevang”, Nordrupvej 107, st., 4100 Ringsted.

Har DU noget på hjertet ? så duk op denne dag og giv din mening til kende, eller spørg om hvad der sker i området !!

Lokalrådet skal også denne dag finde ET bestyrelsesmedlem og EN suppleant, så hvis DU, eller en du kender, kunne tænke sig at være med til at præge vores område, evt. give os “gamle” gode ideer, så mød endelig op. 

Man er dog også hjertelig velkommen uden at stille op til noget.

 

Generalforsamling

 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordrup-Farendløse Lokalråd

 15. Marts 2018 kl. 19.00 på

 ”Rønnevang”, Nordrupvej 107, st., 4100 Ringsted

 

Dagsorden ifølge lovene.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag.  Vedtægtsændringer
  6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant samt revisor.
  7. Valg til bestyrelsen:

a. Ole Pedersen – modtager ikke genvalg.

Ann Brodersen – modtager genvalg

Mette Christensen – modtager genvalg

b. Valg af suppleanter:

Bente Nielsen – modtager genvalg

Nyvalg af suppleant

c. Valg af revisor:

7. Eventuelt

 

 

 

 

PIXI-pjece fra kommunen

Kender du dine, og dine familiemedlemmers, muligheder og rettigheder i Ringsted kommune ? hvis du er i tvivl kan du læse om dette i en nyudgivet PIXI-pjece som kommunen har lavet til hurtig hjælp.

Pjecen hedder: “Tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp”

Den kan bestilles ved henvendelse til Ringsted Kommune på mail:

myndighedsenheden@ringsted.dk

På Ringsted kommunes hjemmeside kan du også læse om de kvalitetsstandarder som er gældende inden for den kommunale pleje, og det kan du gøre på:

https://ringsted.dk/kvalitetsstandarder

 

 

Cykelsti

Ved at trykke på linket, kan du se hvad der skete da cykelstien mellem Nordrup og Mulstrup blev vedtaget i byrådet. Se den fra start, da der er behandling af  tillægsforslag.

https://ringsted.kommune-tv.dk/watch/2314/57