Generalforsamling i NFI

Så er det igen tid….

Vi afholder generalforsamling i NFI:
MANDAG D. 19/6 KL 19.30
i Nordruphallens cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal sendes til formanden (signeholmegaards@gmail.com)

Vi har de frivillige vi skal bruge til bestyrelsen, så kom og hør hvordan det går i vores lokale klub.

Vi ses!
Bestyrelsen

Generalforsamling

SÅ er det tid ! se lige her !

Mandag d. 27. Marts kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Lokalrådet. Det sker på “Rønnevang”, Nordrupvej 107, med nedenstående dagsorden.

Dagsorden ifølge lovene.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag.  Vedtægtsændringer
  6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant samt revisor.
  1. Valg til bestyrelsen:

Ole Christensen – modtager ikke genvalg. Best. Foreslår Charlotte Nielsen

Allan Marott – modtager genvalg

  1. Valg af suppleant:

Evt. nyvalg

  1. Valg af revisor:

John Bollhorn – modtager genvalg

  1. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil lokalrådet orientere om status på cykelsti, samt om kommende arrangementer.